Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Bačiak Miroslav

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
122. Slovakia Championship Quarterfinal, section 120.05.09-28.05.106  3.5
Návrat