Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Bíziková Barbora

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
123. Slovakia Championship Preliminary, section 220.05.09-27.05.107  0
2II. Ladies Slovakia Championship, Semifinal 101.03.09-24.01.106  1
Návrat